مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - اخوان

فایلهای مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی - ترم مهر 95


لینک های مفید


اسلایدها و منابع

 1. ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

 2. ۶ مهر ۱۳۹۵

 3. ۱۳ مهر ۱۳۹۵

  • مقدمات فلوچارت
  • روشهای ارائه الگوریتم
  • دستورات شرطی
  • حلقه های تکرار
  • # تمرین سری اول
 4. ۲۰ مهر ۱۳۹۵

 5. ۲۷ مهر ۱۳۹۵

  • حلقه های تکرار تو در تو
  • آرایه
  • عملگر % و / و //
  • # تمرین سری دوم
 6. ۴ آبان ۱۳۹۵

  • syntax و Semantics error
  • آشنایی با محیط پایتون و محیط کد نویسی Spyder و anaconda navigator
  • انواع شئ در پایتون
  • تبدیل و تشخیص نوع
  • انواع عملیات: منطقی, ریاضی, مقایسه ای و انتساب
  • اسلایدهای جلسه ی چهارم
  • کد جلسه چهارم
  • # تمرین سری سوم لطفا تمارین را پرینت کرده و پس از تکمیل قبل از شروع کلاس تحویل دهید. ( دانلود تمارین )
 7. ۱۱ آبان ۱۳۹۵

 8. ۱۸ آبان ۱۳۹۵

  کلاس در این تاریخ تشکیل نخواهد شد
 9. ۲۵ آبان ۱۳۹۵

 10. هفته ی 10-ام آموزشی

  • ۲ آذر ۱۳۹۵

  • کلاس جبرانی - چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵

   • مرور و حل مثال
 11. ۹ آذر ۱۳۹۵

 12. ۱۶ آذر ۱۳۹۵

 13. ۳۰ آذر ۱۳۹۵

 14. ۲۳ آذر ۱۳۹۵

  • ادامه ی مبحث لیست ها:
   • اضافه کردن یک عنصر به لیست
   • تسلسل دو لیست
   • حذف یک عنصر از لیست
   • مرتب سازی عناصر یک لیست
  • مقدمه ای بر نمودارها:
   • نمودار خطی
   • نمودار پراکنش یا scatter
   • نمودار تجمعی و histogram
  • مقدمه ای بر توابع
  • جزوه جلسه ی نهم - مقدمه ای بر نمودارها
 15. ۷ دی ۱۳۹۵

  توابع